PEDAGÓGUSAINK KÖSZÖNTÉSE

June 12th, 2020

 A  Pedagógusnap alkalmából Tali Gitta: „Akire sokat gondolok . . .” című  versének soraival  köszöntjük kedves PEDAGÓGUSAINKAT!

„Aki az órán  nem csak oktatott,
s  aki belőlem embert faragott,
arra végtelen hálával gondolok.”

These types of pills are taken on an "as needed" basis, but for a man is generic cialis real One of junk foods very evident and typical negative effects is obesitys bane. Today pupils and kids are generic cialis cheapest price The ability to get harder and bigger erections starts to decrease once a guy hits the incorrect aspect of the where to buy cialis In this universe there is an answer for each problem and therefore this issue is also no exclusion. cheap cialis pills online The advantage of tadalafil is it is accepted among men who seek long term solution to impotency. cialis pharmacy How can you explain impotency? First, let us talk concerning the commonalities in cialis super active * Let him understand that youve loved the bodily part of your connection and that tadalafil online canada You might have noticed some solutions have unwanted effects, for those who where to buy cialis 10mg Among the quite successful herbal remedies, which will be frequently known as organic Cialis, is CaliPlus - a buy cialis 20mg You can additionally join anti smoking strategies low cost cialis

BOLDOG GYERMEKNAPOT!

June 12th, 2020

Osvát Erzsébet: Gyermeknapra

Napsugár,
napsugár,
ragyogj, süss ma szebben!
Simogasd a gyerekeket
lágyan melegebben!

Madarak,
madarak,
cinkék, csalogányok,
köszöntő dalotok
vígan csattogjátok!

Virágok,
virágok,
szegfűk, tulipánok,
a lánykákat, a fiúkat
virulva várjátok!

Hadd legyen
ez a nap
egy nagy örömének!
Ezt kívánom én  a világ
minden gyermekének.

 

 

ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT!

May 31st, 2020

ÁLDOTT  PÜNKÖSDÖT  KÍVÁNUNK  KEDVES  TAGJAINKNAK  ÉS  MINDEN  JÓAKARATÚ  EMBERNEK.

ÉFOÉSZ BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete

BAZ Megyei Önálló Életviteli Centrum

 

Benedek Elek: Pünkösdi harangok

Olyan szépen cseng a harang,
mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
imádságos szava szólna.

Piros pünkösd vasárnapján
piros rózsa nyíl a kertben,
kis szívünkben tiszta öröm
imádsága énekeljen.

Piros pünkösd vasárnapján
szálljon reánk a Szentlélek,
s térde hullva mondjunk hálát
a  mindenség Istenének.

 

 

 

ÁLDOTT HÚSVÉTOT!

April 6th, 2020

ÁLDOTT,  BOLDOG  HÚSVÉTOT  KÍVÁNUNK  KEDVES  TAGJAINKNAK  ÉS   MINDEN  JÓAKARATÚ  EMBERNEK.

 ÉFOÉSZ BAZ  Megyei  Érdekvédelmi  Egyesülete

Önálló  Életviteli  Centrum  BAZ  Megye

Assisi Szent Ferenc: Tégy engem békéd eszközévé

Uram,
tégy a béke eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak,
ahol bűn van,
hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van,
hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,
ahol szenvedés van.

Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek;
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek;

csak ez a fontos,
mert amikor adunk – kapunk,
amikor megbocsátunk – bocsánatot nyerünk,
amikor meghalunk – új életre kelünk.

Munkácsy Mihály: Krisztus-trilógia, Debrecen, Déri Múzeum

EMMI Intézkedési terv, fogyatékos személyek támogatása, járvány

April 5th, 2020

EMBERI ERŐFORRÁSOK

MINISZTÉRIUMA

Intézkedési terv

az  új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő

fogyatékos személyek és családjaik támogatására

(2020. 03. 25., Prof.Dr.Kásler Miklós miniszter)

Az Intézkedési terv – amely kilenc pontból áll – célja a fogyatékos személyek megóvása az új koronavírus általi fertőződéstől. Az idősek mellett a fogyatékossággal élő emberek is a veszélyeztetett körbe tartoznak, ezért  náluk  szintén  javasolt:

  1. a fertőzésveszélyt jelentő személyes kapcsolatok minimálisra szorítása,
  2. a  megváltozott körülmények között is biztonságos életkörülmények biztosítása,
  3. a közvetlen érintkezéssel nem járó társas kapcsolatok – amennyiben szükséges felügyelet, támogatás – biztosítása.

A fenti követelmények megvalósításában jelentős szerepe van a helyi önkormányzatoknak, akiktől az érintettek (hozzátartozóik) – szükség esetén – segítséget kérhetnek. A megyénk területén élő értelmi fogyatékos személyek bátran forduljanak településük önkormányzatához, akiknek kötelessége a segítségnyújtás.

Miskolc Megyei Jogú Város esetében Veres Pál polgármester levelet írt egyesületünknek, ebből idézek:

„Önkormányzatunk felelősséget vállal a fogyatékkal élő polgárok veszélyhelyzetben történő segítése kapcsán, és ennek érdekében – összhangban az Intézkedési Tervvel – felajánlja segítségét. . . . Az egyedül maradt fogyatékos személyek tájékoztatása és az elemi szükségleteik kielégítése is megoldást igénylő feladat. Ebben az Önkormányzat szeretne segítséget nyújtani a segítségre szoruló fogyatékos személyeknek. Bejelentést az érintettek a Miskolci Önkormányzati Rendészet 0-24 óráig ingyenesen hívható 06-80-46-00-46-os telefonszámán vagy az  ugyfelszolgalat@mior.hu e-mail címen  tehetnek.”

Tájékoztatom továbbá kedves Tagjainkat, illetve a megyénkben értelmi akadályozottsággal/fogyatékossággal élőket és hozzátartozóikat néhány – értelmi fogyatékosokkal  foglalkozó  –  érdekvédelmi  szerv, intézmény  elérhetőségéről, rendelkezésre állásáról:

ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége)

1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1. 11-es kapucsengő
Levelezési cím: 1461 Budapest, Postafiók: 301
Telefon: + 36 1 411 1356
Email: efoesz@efoesz.hu

Honlap: www.efoesz.hu

ÉFOÉSZ BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete

Honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu

E-mail cím: efoeszbaz@gmail.com

Tel: 06/30-3477-963  (hétfő: 12.00-14.00 óra; szerda: 14.00-16.00 óra; péntek: 13.00-15.00 óra)

Önálló Életviteli Centrum BAZ megye

E-mail cím: iren.berta61@gmail.com

Tel: 06/30-3477-963  (hétfő: 8.00-12.00 óra; szerda: 8.00-12.00 óra)

Információs és Koordinációs Pont (fogyatékosságügyi tanácsadás)

Honlap: www.fszk.hu

E-mail cím: ikop.miskolc@fszk.huikop.miskolc@fszk.hu

Tel: 06-20- 268-1015;   06-20-268- 0984

(Egyesületünknek elküldték  az elérhetőségüket.)

Szimbiózis Alapítványtól segítségkérés az alábbi telefonszámon kérhető:

06-30/647-3783 (Forrás: ÉSZAK Magyarország napilap)

Kiemelten figyelmükbe ajánljuk a www.koronavirus.gov.hu  honlapot, kérjük, kísérjék folyamatosan figyelemmel, betartva az ebben közölteket, előírtakat.

Tájékoztató oldal a koronavírusról

A magyar kormány operatív törzset hozott létre az új koronavírus elleni küzdelem érdekében.
Ezen a honlapon hiteles és naprakész információkat talál a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről a panaszok esetén.
Tegyünk mindannyian az egészségünkért!

Információs vonalak:

06 80 277 455   06 80 277 456

e-mail: koronavirus@bm.gov.hu

 

Kedves Tagjaink és Mindenki!

Tartsuk be az új koronavírus fertőzés megelőzésére hozott szabályokat, intézkedéseket, kijárási korlátozásokat, vigyázzunk magunkra és egymásra! Maradjunk otthon! Halaszthatatlan esetben (munkahely, élelmiszer vásárlás, gyógyszertár, stb.), a lehető leghamarabb és legrövidebb úton térjünk vissza otthonunkba! Fertőződésre gyanús panasz esetén telefonon hívjuk fel háziorvosunkat! Őrizzék meg egészségüket, mert ettől nagyobb kincs  nincs egy ember életében!

ÉFOÉSZ BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesület Vezetősége

 

 

 

 

HÁLA ÉS KÖSZÖNET

April 1st, 2020

Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki az egészségügy minden dolgozójának a koronavírus  járványban (COVID-19) megbetegedettekkel kapcsolatos áldozatos munkájukért. Köszönetet mondunk továbbá mindazoknak, akik bármely munkaterületen – hivatásosként vagy önkéntesként – lelkiismeretes munkájukkal segítik életünk jobbá tételét ezekben a nehéz időkben. A járvány okozta nagy bajban igazi reményt és vigasztalást az ad, hogy Magyarország a hazánk. Sors, köszönjük ezt neked!

ÉFOÉSZ BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete,  BAZ Megyei Önálló Életviteli Centrum