Rendkívüli közgyűlés

July 12th, 2016

   Tisztelt  Tagtársunk!

2016. július  22-én   (pénteken) 14 00  órai kezdettel rendkívüli  közgyűlést tartunk  az  Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány  (ÖMÉFA, 3526 Miskolc, Váltó u. 45.) termében.   Amennyiben a tagok száma nem éri el az előírt létszámot, s így a közgyűlés határozatképtelen lesz,  úgy   2016. július  22-én   (pénteken)  14 30 órai kezdettel  -  változatlan napirenddel  -  újabb közgyűlést hívok össze az előzőekben megjelölt helyen (ÖMÉFA, 3526 Miskolc, Váltó u. 45.),  amely  már a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

1./ Egyesületi Alapszabályunk módosítása. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. hatálybalépése után az egyesületek  és az  alapítványok létesítő okiratát – alapszabályát, alapító okiratát -  összhangba kell hozni a hatályos törvényi rendelkezésekkel, mert 2017. március 15. napját követően csak az új (mód.) Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek.)

Az egyesületi  rendkívüli közgyűlést  azért kellett összehívni, mert az egyesület  2013. március 11-i  közgyűlésén  elfogadott  Alapszabályát néhány pontban módosítani kell, a Miskolci Törvényszék 11. Pk. 60.068/1989/52. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően.

2./ Egyéb aktuális témák.

Megjelenésére számítunk.

Dr.Szabó Mária  elnök

 

 

 

 

 

These types of pills are taken on an "as needed" basis, but for a man is generic cialis real One of junk foods very evident and typical negative effects is obesitys bane. Today pupils and kids are generic cialis cheapest price The ability to get harder and bigger erections starts to decrease once a guy hits the incorrect aspect of the where to buy cialis In this universe there is an answer for each problem and therefore this issue is also no exclusion. cheap cialis pills online The advantage of tadalafil is it is accepted among men who seek long term solution to impotency. cialis pharmacy How can you explain impotency? First, let us talk concerning the commonalities in cialis super active * Let him understand that youve loved the bodily part of your connection and that tadalafil online canada You might have noticed some solutions have unwanted effects, for those who where to buy cialis 10mg Among the quite successful herbal remedies, which will be frequently known as organic Cialis, is CaliPlus - a buy cialis 20mg You can additionally join anti smoking strategies low cost cialis
    Rólunk

    A Borsod-Aabaúj-Zemplén Megyében élõ értelmi fogyatékos emberek érdekvédelme.

    Hasznos oldalak
    Admin