Rendkívüli közgyűlés

July 12th, 2016

   Tisztelt  Tagtársunk!

2016. július  22-én   (pénteken) 14 00  órai kezdettel rendkívüli  közgyűlést tartunk  az  Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány  (ÖMÉFA, 3526 Miskolc, Váltó u. 45.) termében.   Amennyiben a tagok száma nem éri el az előírt létszámot, s így a közgyűlés határozatképtelen lesz,  úgy   2016. július  22-én   (pénteken)  14 30 órai kezdettel  -  változatlan napirenddel  -  újabb közgyűlést hívok össze az előzőekben megjelölt helyen (ÖMÉFA, 3526 Miskolc, Váltó u. 45.),  amely  már a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

1./ Egyesületi Alapszabályunk módosítása. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. hatálybalépése után az egyesületek  és az  alapítványok létesítő okiratát – alapszabályát, alapító okiratát -  összhangba kell hozni a hatályos törvényi rendelkezésekkel, mert 2017. március 15. napját követően csak az új (mód.) Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek.)

Az egyesületi  rendkívüli közgyűlést  azért kellett összehívni, mert az egyesület  2013. március 11-i  közgyűlésén  elfogadott  Alapszabályát néhány pontban módosítani kell, a Miskolci Törvényszék 11. Pk. 60.068/1989/52. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően.

2./ Egyéb aktuális témák.

Megjelenésére számítunk.

Dr.Szabó Mária  elnök

 

 

 

 

 

    Rólunk

    A Borsod-Aabaúj-Zemplén Megyében élõ értelmi fogyatékos emberek érdekvédelme.

    Hasznos oldalak
    Admin