ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

November 11th, 2018

2018. május 25-én hatályba lépett az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (GDPR, 679/2016 sz. rendelet), amely a nemzeti jogszabályokat felülírva egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési szabályait. Az ÉFOÉSZ BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete, mint „adatkezelő” – a GDPR, illetve a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével – tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át: ezen adatokat más célra nem használja fel, harmadik személy számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulása alapján továbbítja. (kivéve: törvény, illetve jogszabályi kötelezés esetén, erről azonban az érintettet haladéktalanul tájékoztatja) Egyesületünk (adatkezelő)  mindaddig kezeli  a számára átadott  adatokat, amíg az átadó ezek törlését nem kéri. (Az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérelmezheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.)

Honlapunk megtekintése személyes adatok megadása nélkül bárki számára lehetséges. Amennyiben weboldalunk kezelőjével/fenntartójával kapcsolatba kíván lépni, azt egyesületünk e-mail címén (efoeszbaz@gmail.com )  megteheti.

Ha  szeretné, hogy Hírlevelünket Önnek a jövőben megküldjük, kérjük, hogy egyesületünk  e-mail címén (efoeszbaz@gmail.com) jelezze szándékát. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja fenti e-mail címünkön, ami a kezelt felhasználói adatok törléséhez vezet. E-maillel nem rendelkezők  irodánkban (3526 Miskolc, Szeles u. 65., tel: 06-30/3477-963) vagy írásban postai úton, papír alapon rendelkezhetnek a Hírlevél küldésünkkel (illetve adataik nyilvántartásával) kapcsolatban.

Hírleveleink honlapunkon (www.ertelmifogyatekosbaz.hu)  és az ÉFOÉSZ országos honlapján (www.efoesz.hu  MAGUNKRÓL menüpont, HÍRLEVÉL rovat)  is megtalálhatók.

ÉFOÉSZ BAZ  MEGYEI  ÉRDEKVÉDELMI  EGYESÜLETE

These types of pills are taken on an "as needed" basis, but for a man is generic cialis real One of junk foods very evident and typical negative effects is obesitys bane. Today pupils and kids are generic cialis cheapest price The ability to get harder and bigger erections starts to decrease once a guy hits the incorrect aspect of the where to buy cialis In this universe there is an answer for each problem and therefore this issue is also no exclusion. cheap cialis pills online The advantage of tadalafil is it is accepted among men who seek long term solution to impotency. cialis pharmacy How can you explain impotency? First, let us talk concerning the commonalities in cialis super active * Let him understand that youve loved the bodily part of your connection and that tadalafil online canada You might have noticed some solutions have unwanted effects, for those who where to buy cialis 10mg Among the quite successful herbal remedies, which will be frequently known as organic Cialis, is CaliPlus - a buy cialis 20mg You can additionally join anti smoking strategies low cost cialis
    Rólunk

    A Borsod-Aabaúj-Zemplén Megyében élõ értelmi fogyatékos emberek érdekvédelme.

    Hasznos oldalak
    Admin