Rendkívüli közgyűlés

February 27th, 2016

2016. március 11-én  (pénteken) 15 00  órai kezdettel  közgyűlést tartunk  a Szikra Alapítvány Civil Ház termében. (Miskolc, Széchenyi u. 19. ( IV. em. 3. ajtó, lift van)  Amennyiben a tagok száma  nem éri el az előírt létszámot, s így a közgyűlés határozatképtelen lesz,  úgy 2016. március 11-én  (pénteken)  15 30 órai kezdettel  -  változatlan napirenddel  -  újabb közgyűlést hívok össze az előzőekben megjelölt helyen (Miskolc, Széchenyi u. 19., IV. em. 3. ajtó), amely  már a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

1./ Egyesületi Alapszabályunk módosítása (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. hatálybalépése után az egyesületek és az  alapítványok létesítő okiratát – alapszabályát, alapító okiratát -  összhangba kell hozni a hatályos törvényi rendelkezésekkel.  A Ptk. 11. §. (3) bekezdése szerint az egyesület és az alapítvány 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.)

2./ Tisztújító vezetőség választás (Egészségi, munkahelyi és egyéb okok miatt, néhány vezetőségi tagunk nem tudja az elkövetkezőkben vállalni megbízatását, ezért  helyettük, új tisztségviselők választása szükséges. Kérjük  azon tagtársaink jelentkezését – az irodánkban személyesen, írásban vagy telefonon -, akik szívesen végeznének értelmi sérültjeinkért  -  vezetőségi  tagként – egyesületi munkát.)

3./ Egyéb aktuális témák.

Számítunk megjelenésére.

AZ EGYESÜLET  VEZETŐSÉGE

These types of pills are taken on an "as needed" basis, but for a man is generic cialis real One of junk foods very evident and typical negative effects is obesitys bane. Today pupils and kids are generic cialis cheapest price The ability to get harder and bigger erections starts to decrease once a guy hits the incorrect aspect of the where to buy cialis In this universe there is an answer for each problem and therefore this issue is also no exclusion. cheap cialis pills online The advantage of tadalafil is it is accepted among men who seek long term solution to impotency. cialis pharmacy How can you explain impotency? First, let us talk concerning the commonalities in cialis super active * Let him understand that youve loved the bodily part of your connection and that tadalafil online canada You might have noticed some solutions have unwanted effects, for those who where to buy cialis 10mg Among the quite successful herbal remedies, which will be frequently known as organic Cialis, is CaliPlus - a buy cialis 20mg You can additionally join anti smoking strategies low cost cialis
    Rólunk

    A Borsod-Aabaúj-Zemplén Megyében élõ értelmi fogyatékos emberek érdekvédelme.

    Hasznos oldalak
    Admin