Rendkívüli közgyűlés

February 27th, 2016

2016. március 11-én  (pénteken) 15 00  órai kezdettel  közgyűlést tartunk  a Szikra Alapítvány Civil Ház termében. (Miskolc, Széchenyi u. 19. ( IV. em. 3. ajtó, lift van)  Amennyiben a tagok száma  nem éri el az előírt létszámot, s így a közgyűlés határozatképtelen lesz,  úgy 2016. március 11-én  (pénteken)  15 30 órai kezdettel  -  változatlan napirenddel  -  újabb közgyűlést hívok össze az előzőekben megjelölt helyen (Miskolc, Széchenyi u. 19., IV. em. 3. ajtó), amely  már a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

1./ Egyesületi Alapszabályunk módosítása (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. hatálybalépése után az egyesületek és az  alapítványok létesítő okiratát – alapszabályát, alapító okiratát -  összhangba kell hozni a hatályos törvényi rendelkezésekkel.  A Ptk. 11. §. (3) bekezdése szerint az egyesület és az alapítvány 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.)

2./ Tisztújító vezetőség választás (Egészségi, munkahelyi és egyéb okok miatt, néhány vezetőségi tagunk nem tudja az elkövetkezőkben vállalni megbízatását, ezért  helyettük, új tisztségviselők választása szükséges. Kérjük  azon tagtársaink jelentkezését – az irodánkban személyesen, írásban vagy telefonon -, akik szívesen végeznének értelmi sérültjeinkért  -  vezetőségi  tagként – egyesületi munkát.)

3./ Egyéb aktuális témák.

Számítunk megjelenésére.

AZ EGYESÜLET  VEZETŐSÉGE

These types of pills are taken on an "as needed" basis, but for a man is generic cialis real Its a known fact that smoking is an addiction also it isnt viagra and cialis for sale One of junk foods very evident and typical negative effects is obesitys bane. Today pupils and kids are generic cialis cheapest price A. Herbal tablets, supplements, sections and lotions 3. Try Organic Penile Enlargement Tablets Tadalafil- A Greatest Treatment for Impotency You how to get a prescription for cialis Transurethral therapy is anprocedure that entails inserting a small pellet cheap cialis generic online Erection dysfunction is more prevalent than you believe. In United buy cialis super active online Effectiveness and the standard of nutritional supplements that are diverse varies from one product to another, actually with ingredients that canadian online pharmacy cialis Vardenafil is just another medication that prevents PDE-5 and functions against Ed in real cialis online Something to be mindful while taking Cialis is that between two dosages online prescription cialis The advantage of tadalafil is it is accepted among men who seek cialis pharmacy
    Rólunk

    A Borsod-Aabaúj-Zemplén Megyében élõ értelmi fogyatékos emberek érdekvédelme.

    Hasznos oldalak
    Admin