Rendkívüli közgyűlés

February 27th, 2016

2016. március 11-én  (pénteken) 15 00  órai kezdettel  közgyűlést tartunk  a Szikra Alapítvány Civil Ház termében. (Miskolc, Széchenyi u. 19. ( IV. em. 3. ajtó, lift van)  Amennyiben a tagok száma  nem éri el az előírt létszámot, s így a közgyűlés határozatképtelen lesz,  úgy 2016. március 11-én  (pénteken)  15 30 órai kezdettel  -  változatlan napirenddel  -  újabb közgyűlést hívok össze az előzőekben megjelölt helyen (Miskolc, Széchenyi u. 19., IV. em. 3. ajtó), amely  már a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

1./ Egyesületi Alapszabályunk módosítása (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. hatálybalépése után az egyesületek és az  alapítványok létesítő okiratát – alapszabályát, alapító okiratát -  összhangba kell hozni a hatályos törvényi rendelkezésekkel.  A Ptk. 11. §. (3) bekezdése szerint az egyesület és az alapítvány 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.)

2./ Tisztújító vezetőség választás (Egészségi, munkahelyi és egyéb okok miatt, néhány vezetőségi tagunk nem tudja az elkövetkezőkben vállalni megbízatását, ezért  helyettük, új tisztségviselők választása szükséges. Kérjük  azon tagtársaink jelentkezését – az irodánkban személyesen, írásban vagy telefonon -, akik szívesen végeznének értelmi sérültjeinkért  -  vezetőségi  tagként – egyesületi munkát.)

3./ Egyéb aktuális témák.

Számítunk megjelenésére.

AZ EGYESÜLET  VEZETŐSÉGE

    Rólunk

    A Borsod-Aabaúj-Zemplén Megyében élõ értelmi fogyatékos emberek érdekvédelme.

    Hasznos oldalak
    Admin